ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยทรายเงินรีสอร์ท
ดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 09.00-16.00 น. พื้นที่ดับไฟ บ้านสวนคาราโอเกะ,บึงบัวรีสอร์ท,พีพีรีสอร์ท,โรงน้ำดื่มรุ่งอำไพ,และผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง
18/09/2563 09:00
18/09/2563 16:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด