ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพฤกษา 64/2
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ( บำรุงรักษาหม้อแปลง )
16/05/2562 08:30
16/05/2562 16:30
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง