ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนครไทย หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ย้ายเสา-รื้อถอนเสาระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1143 นครไทย-ชาติตระการ ฝั่งขวา บริเวณสะพานหนองตะหลุบ หมู่ที่ 3 และ บริเวณบ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
12/06/2564 09:00
12/06/2564 17:00
สนง.เขต น2 พิษณุโลก
0854955351
อำนาจ แก้วบัวดี
ลำดับดาวน์โหลด