ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ทุ่งใหญ่ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม ระยะทาง ประมาณ 1000 ม.
16/12/2564 09:00
16/12/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ