ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนคูณ ตำบลแต้
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.00 - 17.00 น.

PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. โนนคูณ ตำบลแต้

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว
12/05/2565 08:00
12/05/2565 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295 , 045691606
สันติภาพ มิระสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ดับไฟ