ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาบน ต.เขาฉกรรจ์
ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
08/08/2562 09:00
08/08/2562 16:30
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ