ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกดอนอีไข ถึง อู่ยนต์นิมิตร ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/05/2564 08:30
27/05/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด