ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายเสา 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
02/02/2561 09:00
02/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
097-1387670
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด