ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิม 160 เควีเอเป็น 250 เควีเอ
29/05/2562 10:00
29/05/2562 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด