ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอย บ้านจัดสรรข้าง รพ.พก. ,ร้าน หจก.เอส ที พี ก่อสร้างกรุ๊ป , ร้านชมพู
บริเวณบ้านจัดสรรซอย ข้าง รพ.พก.ร้าน หจก.เอส ที พี ก่อสร้างกรุ๊ป , ร้านชมพู หม้อแปลงข้างปั๊มแก๊ส ปตท. วันที่ 18 ก.ค. 2565 ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

18/07/2565 09:00
18/07/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด