ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกเอเซีย ฝั่งขาล่องใต้ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
วันศุกร์ ที่ 11 ต.ค.62 เวลา 09.00-16.30น. กฟอ.เวียงสระของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการรื้อถอนและย้ายแนวเสาไฟฟ้าตามโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับบริเวณสี่แยกเวียงสระ ดังนั้นตั้งแต่บริเวณ ร้านกรแก้วการไฟฟ้าทั้งฝั่งซ้ายและขวาจนถึงสี่แยกเวียงสระ และรินถนนเอเชียสาย 41 ฝั่งขาล่องใต้ทั้งหมดยาวไปจนถึงสถานีจ่ายไฟฟ้าเวียงสระ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากการปฏิบัตงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ จะจ่ายกระแสไฟให้ทันที
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
อภิสิทธิ์ หอมชื่น
ลำดับดาวน์โหลด