ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ต.บางไทร และ ต.บางพลี (ริมถนนสายเสนา-สามโคก ช่วงทหารผ่านศึก ถึง สถานีไฟฟ้าบางไทร)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ และ ลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
04/02/2564 09:00
04/02/2564 17:00
สนง.เขต ก1 อยุธยา
035-379510 , 084-5725773
พีรวัฒน์ โตอัสมิ
ลำดับดาวน์โหลด