ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนศรีอุทัย โชคอรัญกิจค้าไม้ ถึง ร้าน ช.อลูมิเนียมกระจก
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
10/04/2562 09:30
10/04/2562 10:30
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด