ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ชุมชนปากทางเข้า บ.บุ่งยาง
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
09/05/2565 09:40
09/05/2565 10:40
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด