ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้า อบต.หนองโพรง ถึง บริเวณวัดหนองระเนตร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
16/10/2561 09:00
16/10/2561 13:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
กอบศักดิ์ ไชยวารี
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps