ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.นาถาวร อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
03/06/2565 09:00
03/06/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด