ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแขม ถึง บ.โกรกตะไกร้ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการยกระดับไฟฟ้าข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. บริเวณไฟดับ บ.หนองแขม ถึง บ.โกรกตะไกร้ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
01/08/2563 08:30
01/08/2563 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก