ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานหมวดการทางนางรอง
รื้อถอนสายแรงสูง 22 เควี ระยะทาง 100 เมตร
พาดสายแรงสูง 22 เควี ระยะทาง 800 เมตร
30/07/2564 09:00
30/07/2564 16:00
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ