ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(สามแยกบัวล้มช้าง-ไทรมะนาว) ม.9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
04/12/2562 09:00
04/12/2562 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด