ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้า อบต.หนองโพรง ถึง บริเวณวัดหนองระเนตร
งานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง (ตามคำร้องเอนกประสงค์)
06/10/2561 09:00
06/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps