ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าไคร้ บ.ท่าไคร้คุ้มหนองเอี่ยน สก.สค.บึงกาฬ บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ ไฟดับ 2 ช่วงเวลา 07.30-08.00และ16.30-17.00น.ช่วง 08.00ถึง 16.30 น.ไม่มีผู้ใช้ไฟที่ไฟดับ
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง สายเปลือย 120 ต.มม.เป็นสายหุ้ม 185 ต.มม.
18/01/2562 07:30
18/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด