ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.เลย ไลน์เมนแยกย่อยโรงโม่หินไจแอนท์ร็อค ต.เอราวัณ จ.เลย
24/03/2563 09:00
24/03/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด