ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงตรงข้ามบ.เอเบิ้ล หม้อแปลงหน้าอู่ช่างน็อต หม้อแปลงซอยคูขวาง8
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง(ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะรายด้วย)
26/11/2563 09:00
26/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ26/11/63