ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านห้วยซลอป ถึงบ้านน้ำกัด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ สถานีฐานดีแทคบ้านน้ำกัด สถานีวิจัยสมุนไพร หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สุยะ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
14/12/2564 08:00
14/12/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด