ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.เชียงใหม่ - แม่โจ้ หน้ายูนิคคอนโด
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
12/10/2564 09:00
12/10/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896130
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด