ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองเลิงนาเจริญ บ.ไทยเจริญ บ.ดอนปอ บ.สุขสำราญ บ.หนองหมู บ.สรรเสริญ ดับไฟสองช่วงเวลา08-00ถึง08.30 และ16.30-17.00 บ.ม่วงมีชัย ดับไฟ 08.00-17.00น.
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง จากสายเปลือย 120 ต.มม.เป็นสายหุ้มฉนวน 185 ต.มม.
12/01/2562 08:00
12/01/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด