ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าฟาร์มไก่แสงทอง ถึง ตลอดไลน์เมนแรงสูง
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูงจากสาย ACSR 50 Sq.mm. เป็นสาย SAC 50 Sq.mm.
08/11/2562 08:30
08/11/2562 16:30
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด