ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ แยกเขื่อนวังร่มเกล้า ถึง สนง.เทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี (ฝั่งขวาไปจาก อ.เมือง)
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/11/2562 09:00
11/11/2562 10:30
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด