ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านวังไร่ บ้านวังหูทิพย์ บ้านดงป่าคำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายสายไฟแรงสูง
19/05/2564 09:00
19/05/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ธีระพงษ์ ศิริกังวานย์
ลำดับดาวน์โหลด