ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่แยกถนนต่ำ ถึง หมู่บ้านนพวรรณ ม.6 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ตั้งแต่แยกถนนต่ำ ถึง หมู่บ้านนพวรรณ ม.6 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
04/10/2564 08:30
04/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด