ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณก่อนซอยสวัสดี ถึง จุดแบ่งเขตปราจีน ศรีมโหสถ .บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kVบริเวณก่อนซอยสวัสดี ถึง จุดแบ่งเขตปราจีน ศรีมโหสถ .บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
25/01/2565 07:30
25/01/2565 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด