ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อสวก ตลอดไลท์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
26/10/2564 09:00
26/10/2564 17:00
กฟจ.น่าน
054718120
พรเกษม วัฒนศิริ
ลำดับดาวน์โหลด