ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านหนองแดน ถึง อุทยานคลองวังเจ้า ต.โกสัมพีนคร
ปักเสา 12 ม. 2 ต้น ปรับแต่งสายแรงสูง จำนวน 3 ต้น
15/08/2562 09:00
15/08/2562 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181
ณัฐวุฒิ ทองนาค
ลำดับดาวน์โหลด