ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงอาคารพาณิชย์ภายในซอยก่อนถึงสิมิลัน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
18/09/2563 09:00
18/09/2563 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด