ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่างิ้ว - หนองฮี อ.บ้านไผ่
ดับไฟปักเสาแรงสูง 12 เมตร แซมไลน์
ต่อไลน์แรงสูง
29/01/2564 09:00
29/01/2564 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด