ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะยายสาวซ.4 ถึง หมู่บ้านนพวรรณ ม.6 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก บ้านเกาะยายสาวซ.4 ถึง หมู่บ้านนพวรรณ ม.6 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
08/10/2564 08:30
08/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด