ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ไฟจะดับชั่วคราว 2 เวลาตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 09.0น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณเชิงสะพานทุ่งเสลี่ยม ถึง แยกจันทโรภาส และ ตรงข้าม อบต.บ้านดงไทย ถึง ปั๊มน้ำมันบางจาก
บริเวณตั้งแต่ เลยแยกจันทโรภาส ถึง ตรงข้าม อบต.บ้านดงไทย ไฟจะดับตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.
17/11/2563 08:30
17/11/2563 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด