ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองยายเหล่ ตำบลพลับพลา
ติดตั้ง Insulation Cover อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นแตะระบบจำหน่ายแรงสูง
07/06/2563 10:00
07/06/2563 12:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 090-2989786
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด