ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนบริเวณ หมู่บ้านเลิศนิรันดร์,หมู่บ้านเบญจวรรณโครงการ 1 และ ซ.ดอนเพลีย ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง คลองชลประทาน หมู่บ้านเลิศนิรันดร์ ถึง ซ.ดอนเพลีย
16/10/2564 09:00
16/10/2564 15:00
กฟอ.เขาย้อย
032-562455และ032-491129
มารุต ยอดแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด