ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางข้ามรถไฟ BigC ถึง ปางทางบ้านร้องศูนย์เซฟ เก่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง และก่อสร้างเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายรองรับการเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าลำปาง 3 และสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้มั่นคง และรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น บริเวณทางข้ามรถไฟบิ๊กซีลำปาง ถึง ปากทางบ้านร้องศูนย์เซฟเก่า ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562
30/10/2562 09:00
30/10/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์