ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เปลี่ยนสายแรงสูง พื้นที่ไฟฟ้าดับ วัดป่าพรหมยาน บ้านหนองน้ำชู่ บ้านไทรทอง วัดไทรทอง บ้านแปลงนกเป้า บ้านโครงพัฒนา บ้านหนองน้ำขาว วัดหนองน้ำขาว บ้านหนองไม้แก่น วัดหนองไม้แก่น บ้านหนองสร้อยติ่ง วัดหนองสร้อยติ่ง บ้านเขาสะท้อน วัดเขาสะท้อน มูร่าห์ฟาร์ม บ้านหลุมมะขาม บ้านห้าแยก (ตำบลหนองไม้แก่นทั้งหมด)
30/05/2564 08:00
30/05/2564 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด