ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ ตึกฉุกเฉิน รพ.เจ้าพระยาฯ ถึง ทวีสินโฮม ม.12 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงสูง ตั้งแต่ ตึกฉุกเฉิน รพ.เจ้าพระยาฯ ถึง ทวีสินโฮม ม.12 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
19/10/2564 07:30
19/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด