ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปางสัก หมู่ 2 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านปางสัก หมู่ 2 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.3๐ น. ถึง 12.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟด้านทิศตะวันออกถนนฝาง-เชียงใหม่ ตั้งแต่ บริเวณไดนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขาฝาง ถึงบริเวณร้านขาหมูกรอบ-ไก่ย่าง บ้านสันมะเฟือง ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
14/06/2564 08:30
14/06/2564 12:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย