ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
รื้อถอน-ติดตั้งดิส(Dis)ชั่วคราว ออกไปจากจุดเดิมประมาณ 3 กม.ปรับแต่งเสาแรงสูงเอนเอียง,เชื่อมสายลง RISRER POLE WUA04S-01,WUA09S-01
10/06/2563 09:00
10/06/2563 11:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด