ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนทอง รร.โนนทองประชาสรรค์
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
21/12/2561 08:00
21/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด