ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบ้านป่าตึง ถึง แยกบายพาสสามัคคี2
พาดสายแรงสูง งานปรับปรุงใต้่ไลน์ 115 kV (สฟฟ.เชียงราย2-สฟฟ.แม่ลาว)
26/08/2564 08:30
26/08/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด