ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562ตั้งแต่ เวลา 08.00 –16.30 น. บริเวณไฟดับ แยกวัดบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
04/12/2562 08:00
06/12/2562 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก