ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเวียงเทิง หน้าอำเภอเทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานรื้อถอนเสาแรงสูง 22 เควี บริเวณ สี่แยกไฟแดง หน้าอำเภอเทิง
25/12/2564 08:00
25/12/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด