ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจิตอารีย์ บ้านโทกหัวช้าง บ้านหัวทุ่ง บ้านสันป่าตึง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและย้ายวงจรการรับไฟ
27/01/2565 09:00
27/01/2565 16:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ