ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.- CJ ตลาดเมืองทอง,CJ หน้าตลาดกำนันยงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟปักเสาและพาดสายแรงสูง
03/08/2562 09:00
03/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.